Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 258
Aktywna Szkoła | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła"

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła"

Drogi rodzicu, nauczycielu! Jeżeli jesteś zainteresowany tworzeniem klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią dołącz do nas!

Dlaczego warto do nas dołączyć ?

Posiadamy duże doświadczenie projektowe

Jesteśmy aktywnymi rodzicami i nauczycielami

Sukcesem kończymy wszystkie projekty

Index Article Image

Aktywna Szkoła

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła” działa przy Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi od 2005 r. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców naszej szkoły żywo zainteresowanych jej rozwojem. Od kilku lat Stowarzyszenie organizuje wraz ze szkołą akcje charytatywne na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudna sytuację materialną bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność. Jest współorganizatorem festynów integrujących społeczność szkolną: rodziców , nauczycieli i uczniów. Dzięki organizacji loterii, kiermaszów świątecznych oraz aukcji prac uczniów zdobywamy środki na dofinansowanie zielonych szkół i wyjazdów naukowych. Członkowie Stowarzyszenia inicjują nowatorskie formy aktywności edukacyjnej oraz organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży naszej szkoły. Stowarzyszenie systematycznie bierze udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania ogłaszanych przez Prezydenta m.st. Warszawy. Projekty nasze zyskują aprobatę i są realizowane w szkole wzbogacając aktywność edukacyjną oraz organizując czas wolny dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 56. Uzyskane środki finansowe na realizację projektów pozwoliły poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz wzbogacić bazę szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.


Festiwal Wiedzy, Umiejętności i Zainteresowań


Nasi Partnerzy

Sponsor 1 Sponsor 2 Sponsor 3 Sponsor 4 Sponsor 5 Sponsor 6