Kontakt

Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła”

01-835 Warszawa ul. Fontany 1

Numer KRS: 0000239602

NIP:118-18-13-746, REGON: 140318044

Numer konta bankowego:

BANK PEKAO S.A. 94 1240 1037 1111 0010 0843 4659